ECHIPAMENTE PENTRU OFFSHORE

DIGURI
Propunem un set de soluții pentru construirea rapidă și eficientă a digurilor, barajelor și batardourilor. De asemenea, punem la dispoziție inginerilor proiectanți calcule obținute cu aplicații software geotehnice și hidrotehnice specializate în structuri cu palplanșe, care includ stabilitate și durabilitate la coroziune.
PROTECȚIE CONTRA INUNDAȚIILOR
Palplanșele metalice pot fi utilizate într-o gamă largă de sisteme de protecție împotriva inundațiilor sau de protecție a malurilor. În cadrul construcției de diguri noi, palplanșele metalice pot asigura etanșeitatea, stabilitatea și susținerea acestora.
STRUCTURI PORTUARE
Oferim soluții de proiectare, execuție și reabilitare pentru structuri portuare pentru derularea operațiunilor portuare de încărcare și descărcare în și din nave fluviale/maritime, în condiții de siguranță și eficiență economică. Construcția fronturilor de acostare se realizează prin instalarea de cheuri fundate pe piloți sau coloane.
PALPLANȘE SINTETICE
Sunt fabricate din PVC (policlorură de vinil sau material compozit). Acestea reprezintă o soluție alternativă palplanșelor din oțel, digurilor din beton, gabioanelor sau anrocamentelor în diverse proiecte hidrotehnice și nu numai.
DRAGAJE
Soluțiile noastre pentru dragare / decolmatare: pompa dragantă și draglina. Pompele dragante pot fi atașate unui excavator amfibiu, folosindu-se de motorul hidraulic al excavatorului, sau pot fi folosite cu unitate de putere separată și montată în cârligul unei macarale.
TEHNOLOGII TRENCHLESS
Pentru a evita blocajele urbane cauzate de lucrări de suprafață pentru instalarea și reabilitarea conductelor subterane pentru utilități publice, se pot utiliza tehnologii de subtraversare trenchless, care permit efectuarea lucrărilor fără a fi necesară excavarea de șanțuri. Tehnologiile trenchless sunt soluția optimă pentru traversarea de drumuri și a altor coridoare de transport, precum și a râurilor și a căilor navigabile.