INCLUZIUNI RIGIDE

Incluziunile rigide sunt o formă de îmbunătățire a terenului, avantajoasă din punct de vedere economic.

În argile moi, acestea pot fi instalate dislocând terenul cu un tub metalic vibrat închis la capăt.

Acest lucru permite și îmbunătățirea terenului prin aplicarea forțelor laterale, compactându-l astfel.

Apoi tubul metalic este umplut cu beton. Tubul este extras prin vibrare, vibrând betonul, asigurând calitatea incluziunii.

În unele cazuri, acolo unde vibrațiile nu sunt o opțiune:

Tubul poate fi instalat cu un utilaj de tip Silent Piler fără vibrații, dar acest lucru ridică prețul execuției.

Sunt forate cu utilaj de foraj vertical.

Echipele noastre pot realiza incluziuni rigide prin vibrare, cu metoda Silent Piler sau folosind un utilaj de foraj.

PALPLANȘE METALICE
Pereții din palplanșe pot fi folosiți în multiple situații, fie ca sisteme de apărare împotriva inundațiilor, fie pentru protecția malurilor de râu. Pentru crearea de noi terasamente, pereții asigură atât impermeabilitate, cât și stabilitate.
PEREȚI MULAȚI
Pereții mulați sunt structuri din beton armat subterane, formate și turnate în șanțuri. Excavarea se realizează prin săparea panourilor de-a lungul pereților de ghidare temporari folosind un graifer mecanic sau hidraulic fixat pe macara.
PILOȚI
Executăm piloți pentru îmbunătățirea terenului de fundare și pereți de retenție cu piloți secanți/tangenți, dispunând de tehnologiile: Continuous flight auger (CFA), CFA cu cămașă vibrată, Piloți înșurubați, Micropiloți, Piloți prefabricați.
SISTEME DE EPUIZMENT
Sistemele de epuizment sunt instalații ce permit efectuarea excavațiilor și construcția fundațiilor sub nivelul pânzei freatice, făcând astfel posibilă asigurarea unor suprafețe de lucru uscate. Compania noastră efectuează mai multe tipuri de lucrări de epuizment.
ANCORE
Putem instala: Ancore cu bulb de beton, Ancore cu bulb metalic (duckbill), Tiranți. Ancorele cu bulb din beton sunt folosite la sprijinirea incintelor și a pereților de sprijin. Ancorele cu bulb metalic sunt folosite atât cu rol definitiv, cât și temporar.
COLOANE BALASTATE
Instalarea coloanelor balastate este o metodă convenabilă pentru îmbunătățirea terenurilor moi. Coloanele balastate sunt folosite pentru a îmbunătăți infrastructura șoselelor, căilor ferate și clădirilor. Lucrăm cu două tehnologii: Coloane Balastate Vibroflotate și Coloane Balastate îmbrăcate în Geotextil (Ringtrac®).