CULEE ȘI PILE PODURI

FOLOSIREA PALPLANȘELOR METALICE PENTRU CULEELE PODURILOR

Proiectele de construcții de poduri se confruntă acum cu noi provocări. Pe lângă costurile asociate construcției și întreținerii, timpul necesar pentru planificarea și execuția proiectului își asumă un rol mai important. Un mod inovator de a construi podurile mai rapid și mai eficient este utilizarea a două elemente:

■ Palplanșe metalice ca elemente structurale care preiau încărcările verticale, rezultând în eficientizarea costului și timpului execuției fundațiilor, precum și câștigul spațiului pe șantier și capacitatea de a suporta încărcări verticale mari, transferându-le în siguranță în straturile inferioare ale solului.

■ Grinzi compozit din oțel laminat la cald

Podurile compozit cu culee din palplanșe metalice sunt structuri care necesită o întreținere și reparație mai redusă prin utilizarea tehnologiilor contemporane de protecție la coroziune care nu necesită reînnoire pe parcursul vieții pentru o durată de viață de peste 100 de ani.

Componentele din oțel pot fi recuperate și reciclate. Prin adoptarea palplanșelor metalice pentru culee, spațiul de construcție este redus la minimum și se evita săpăturile adânci.

Palplanșele pot fi instalate la distanță minimă față de o șosea existentă sau de fundațiile din beton existente ale podurilor anterioare.

Deoarece nu există nicio cerință inițială pentru nimic altceva decât săpături minore sau umplutură în jurul palplanșelor, grinzile podului pot fi instalate într-un stadiu foarte timpuriu, de exemplu înainte de lucrările principale de sistematizare a drumului.

Alte avantaje ale utilizării palplanșelor pentru culee:

Construcția este semnificativ mai rapidă decât fundațiile rigide din beton armat.

Pot fi ușor gestionate din punct de vedere estetic.

Pot fi executate înainte de alte lucrări.

Au capacitate imediată de încărcare verticală.

Întreruperi minore ale traficului din cauza procesului rapid de construcție.

STADIILE CONSTRUCȚIEI

1

Instalarea palplanșelor pentru culee

2

Executarea lucrărilor de terasament (umplerea și nivelarea terenului natural în interiorul culeelor)

Instalarea grinzilor de coronament din beton armat care se reazămă pe culee

3

Odată ce culeele podului sunt instalate, grinzile metalice prefabricate sunt așezate pe plăci de susținere care reazemă pe grinda de coronament

Aceste grinzi includ o placă subțire de beton care acționează ca cofraj pentru tablier și contribuie la rezistența finală și la rigiditatea structurii

4

Realizarea punții principale de beton (placă de beton și straturi de asfalt)

Instalarea balustradelor

Pe măsură ce dezvoltăm noi infrastructuri sau să le reconstruim pe cele vechi, există un accent tot mai mare asupra timpului necesar pentru execuția proiectelor. Folosind palplanșele metalice atât ca perete de reținere, cât și ca elemente portante de fundație, putem elimina etapele de construcție, spre deosebire de modul tradițional cu culee din beton. Acest lucru optimizează în continuare timpul și costurile proiectului.

PALPLANȘE METALICE
Pereții din palplanșe pot fi folosiți în multiple situații, fie ca sisteme de apărare împotriva inundațiilor, fie pentru protecția malurilor de râu. Pentru crearea de noi terasamente, pereții asigură atât impermeabilitate, cât și stabilitate.
PEREȚI MULAȚI
Pereții mulați sunt structuri din beton armat subterane, formate și turnate în șanțuri. Excavarea se realizează prin săparea panourilor de-a lungul pereților de ghidare temporari folosind un graifer mecanic sau hidraulic fixat pe macara.
PILOȚI
Executăm piloți pentru îmbunătățirea terenului de fundare și pereți de retenție cu piloți secanți/tangenți, dispunând de tehnologiile: Continuous flight auger (CFA), CFA cu cămașă vibrată, Piloți înșurubați, Micropiloți, Piloți prefabricați.
INCLUZIUNI RIGIDE
Incluziunile rigide sunt o formă de îmbunătățire a terenului avantajoasă din punct de vedere economic. Sunt coloane din beton nearmate, instalate pentru a prelua încărcări verticale. Echipele noastre pot realiza incluziuni rigide prin vibrare, cu metoda Silent Piler sau folosind un utilaj de foraj.
SISTEME DE EPUIZMENT
Sistemele de epuizment sunt instalații ce permit efectuarea excavațiilor și construcția fundațiilor sub nivelul pânzei freatice, făcând astfel posibilă asigurarea unor suprafețe de lucru uscate. Compania noastră efectuează mai multe tipuri de lucrări de epuizment.
ANCORE
Putem instala: Ancore cu bulb de beton, Ancore cu bulb metalic (duckbill), Tiranți. Ancorele cu bulb din beton sunt folosite la sprijinirea incintelor și a pereților de sprijin. Ancorele cu bulb metalic sunt folosite atât cu rol definitiv, cât și temporar.
COLOANE BALASTATE
Instalarea coloanelor balastate este o metodă convenabilă pentru îmbunătățirea terenurilor moi. Coloanele balastate sunt folosite pentru a îmbunătăți infrastructura șoselelor, căilor ferate și clădirilor. Lucrăm cu două tehnologii: Coloane Balastate Vibroflotate și Coloane Balastate îmbrăcate în Geotextil (Ringtrac®).